Treningi

Szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Młodzieży w Prószkowie realizowane jest zgodnie z zasadami i wymogami PZPN i obejmuje 16 godzin (4 godz. wychowania fizycznego) w tygodniu:

 •  w klasie I i II akcent treningowy położony jest na nauczanie i doskonalenie gry indywidualnej i działań grupowych, ze szczególnym naciskiem na skuteczność indywidualną. Jednocześnie rozwijane są dyspozycje wysiłkowe i ruchowe
 •  w klasie III i akcent położony zostaje na działania grupowe i zespołowe z utrzymaniem dyspozycji ruchowych i wysiłkowych. Wszystkie klasy mają w tygodniu zajęcia: indywidualne, treningi formacyjne oraz specjalistyczne treningi dla bramkarzy.

Ważne jest także przygotowanie teoretyczne, które w grupach obejmują następujące treści:

klasy I-II:

 •  przepisy gry oraz ich wykorzystanie w walce sportowej,
 •  początki nowożytnej piłki nożnej. Piłkarskie Mistrzostwa Świata,
 •  mistrzostwa piłki nożnej w Polsce,
 •  omówienie zasad nauczania,
 •  znaczenie rozgrzewki dla wysiłku sportowego,
 •  cele i zadania współzawodnictwa,
 •  zarys anatomii człowieka
 •  najczęstsze urazy w grze piłkarskiej,
 •  zarys fizjologii wysiłku sportowego,
 •  higiena po treningu i zawodach,
 •  analiza elementów techniki piłki nożnej,
 •  systemy, style i szkoły piłkarskie,
 •  wiadomości z zakresu taktyki,
 •  zadania i obowiązki zawodników w poszczególnych systemach gry,

Klasa III:

 •  doskonalenie wiadomości o przepisach i wykorzystaniu ich dla osiągnięcia lepszego wyniku.
 •  higiena żywienia.
 •  regeneracja sił.
 •  przeciwdziałanie urazom sportowym.
 •  wpływ niehigienicznego trybu życia na formę sportową.
 •  omawianie meczów piłkarskich wysokiej rangi (Mistrzostwa Świata, Europy, Rozgrywki Pucharowe)
 •  szczegółowe omówienie systemów gry 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-3-5-2, 1-4-4-2 w linii.
 •  wiadomości z zakresu taktyki i strategii gry.
 •  obowiązki zawodników na poszczególnych pozycjach i ich współdziałanie w fazie atakowania i obrony.
 •  omawianie założeń meczowych - przed spotkaniem, stopień ich realizacji - po spotkaniu.
 •  specyfika prowadzenia walki sportowej na poszczególnych pozycjach. Współdziałanie w formacjach i ich elementach
 •  warianty taktyczne poszczególnych systemów gry. - omawianie koncepcji gry zespołu i zadań dla zawodników w ramach przyjętego systemu gry.
 •  taktyczne założenia rzeczowe i stopień ich realizacji
 •  analiza.
 •  zasady świadomości i aktywności w procesie treningowym oraz ich wpływ na formę sportową.
 •  rozwiązywanie zadań taktycznych w symulowanych warunkach laboratoryjnych. Problemowy sposób nauczania taktyki gry

W pracy szkoleniowej wykorzystujemy światowe metody treningowe skoncentrowane na indywidualny rozwój zawodnika