Ogłaszamy nabór do I klasy Liceum Sportowego 2017/2018 !!!

Ogłaszamy nabór dla zawodników z rocznika 2001 do I klasy Liceum Ogólnokształcącego – klasa sportowa przy Zespole Szkół im. J. Warszewicza  w Prószkowie na rok szkolny 2017/18.

Szkolenie sportowe oparte jest o strukturę klas sportowych. Bardzo duży nacisk kładziony jest na pogodzenie nauki ze sportem oraz aspekt wychowawczy.

I Nabór w formie treningu pokazowego odbędzie się 27 stycznia (piątek) o godz. 15:00

W treningu może wziąć udział każdy niezależnie od umiejętności czy przynależności klubowej.

Zajęcia odbędą się na pełnowymiarowym boisku ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem przy Zespole Szkół im. J.Warszewicza w Prószkowie ul. Pomologia 11 pod okiem trenerów z najwyższą licencją trenerską w Europie – UEFA Elite Youth A.

W trakcie całego okresu kształcenia w licealnych klasach sportowych przy ZS im. J.Warszewicza w Prószkowie równomiernie rozwijane są dyspozycje umysłowe (intelektualizacja treningu) i umiejętności regenerowania sił (formy stosowania przerw wypoczynkowych).

Naszym podstawowym warunkiem postępowania treningowego jest to, by ćwiczenia i zadania wynikające z gry były odpowiednio dobrane do umiejętności ćwiczących (ścisła indywidualizacja treningu). W ramach jednej grupy treningowej występuje zróżnicowanie zajęć - w stosunku do wybijających stosuje się dużo wyższe wymagania, do innych mniejsze, uwzględniając stopień ich możliwości.

Organizacja zajęć treningowych uwzględnia:

c) określenie celu treningu i pokaz proponowanych rozwiązań (forma i treść ćwiczeń wynikająca z metodyki nauczania),

d) zapewnienie ćwiczącym możliwości samodzielnego rozwiązywania postawionych zadań (akcent położony na heurystyczny sposób rozwiązywania problemu, ze szczególnym naciskiem na skuteczność działania),

e) poprawianie błędów (indywidualna forma udziału w zajęciach szkoleniowych - świadomość stosowania działań w celu uzyskania skutecznego rozwiązania), stosowanie metod wspomagania przy przekazywaniu informacji (pokaz, objaśnienie, wykorzystanie materiałów audiowizualnych).

Prosimy zainteresowanych zawodników o zabranie sprzętu sportowego oraz swojej karty zdrowia sportowca.

Bardzo prosimy o potwierdzanie swojego udziału telefonicznie lub sms-owo  - tel. 500 683 958