Historia ośrodka

W 2003 roku Polski Związek Piłki Nożnej w porozumieniu z Ministerstwem Sportu postanowił powołać w roku szkolnym 2004/2005 Wojewódzkie Ośrodki Szkolenia,  w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej. Projekt zawierał cele, podstawy prawne powołania ośrodków w porozumieniu z organami prowadzącymi szkoły (Zarządy Gmin i Powiatów), wymogi bazy szkoleniowej, kadrę szkoleniową, sprawy bytowe oraz źródła finansowania.

Zarząd OZPN na początku stycznia 2004 roku wysłał stosowne pisma i dokumentację do Podokręgów Piłki Nożnej z prośbą o poinformowanie władz samorządowych ze swojego terenu działania, o przekazie powołania Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia.

Zainteresowanie jak i propozycję powołania Ośrodka zgłosiły władze samorządowe powiatu Starostwa Opolskiego, miasta-gminy Brzeg, miasta-gminy Kluczbork oraz Sławięcice i miasta-gminy K- Koźle.

Po zapoznaniu się z dokumentacją i wizytacją miejsc wskazanych przez samorządy. Zarząd OZPN podjął decyzję, że Wojewódzki Ośrodek Szkolenia będzie powołany w ZS w Prószkowie. Po tej decyzji w dniu 07.07.2004 roku podpisano stosowne porozumienie pomiędzy Zarządem OZPN a Zarządem Powiatu Opolskiego określające zakres obowiązków i kompetencji.

Po spełnieniu wszelkich formalności prawnych i rejestrowych w roku szkolnym 2004/ 2005 powołano I klasę gimnazjum o profilu piłka nożna tym samym Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Dzieci i Młodzieży.

Dzisiaj w WOSM szkoli się około 150 uczniów w 6 klasach sportowych na poziomie gimnazjalnym i licealnym.